Om rovdyr og kongeørn

Hva spiser bjørnen? Når er det kvotejakt på gaupe? Hvem har ansvar for hva innen rovviltforvaltningen?


Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Gaupe

NYHETER

AKTUELLE TEMA

09. april 2014

Meld fra om bjørnespor

I disse dager våkner bjørnene fra vintersøvnen, og vandrer ut på leting etter... Les mer
07. april 2014

Nå finner du fellingsvedtak i Miljøvedtaksregisteret!

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilga... Les mer

Nyhetsarkiv

Forskrift om forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

1.januar 2013 trådde ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfli...

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan fel...