Om rovdyr og kongeørn

Hva spiser bjørnen? Når er det kvotejakt på gaupe? Hvem har ansvar for hva innen rovviltforvaltningen?


Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Gaupe

NYHETER

AKTUELLE TEMA

30. januar 2015

Kan felle 87 gauper under årets kvotejakt

87 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta ... Les mer
31. oktober 2014

Jervebestanden oppfyller nasjonalt bestandsmål

Rovdata meldte torsdag at det ble født 52 jervekull i Norge i 2014. Sammenhol... Les mer

Nyhetsarkiv

Forskrift om forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

1.januar 2013 trådde ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfli...

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan fel...