Om rovdyr og kongeørn

Hva spiser bjørnen? Når er det kvotejakt på gaupe? Hvem har ansvar for hva innen rovviltforvaltningen?


Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Gaupe

NYHETER

AKTUELLE TEMA

30. mai 2014

Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt revidert forskrift om erstatni... Les mer
30. mai 2014

Vil forebygge rovdyrskader

Fra 1. juni har fylkesmennene myndighet til å iverksette skadefelling når rov... Les mer

Nyhetsarkiv

Forskrift om forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

1.januar 2013 trådde ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfli...

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan fel...