Avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6


Oppdatert: 14.02.2008
Miljøverndepartementet (MD) har behandlet klagene fra Foreningen Våre Rovdyr og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Klagene tas ikke til følge.
Miljøverndepartementet skriver blant annet:

"Kvoten på 27 gauper er satt blant annet i henhold til prioriteringene i den regionale forvaltningsplanen og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning, og er i overensstemmelse med bestemmelsene i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt §§ 4, 7 og 11."

Oppdatert: 14.02.2008

Kontakt