Send søknad om rovvilterstatning for sau elektronisk


Oppdatert: 04.10.2009
Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. På rovviltportalen.no finner du et elektronisk søknadssenter. Direktoratet vil oppfordre alle søkere om å sende søknaden elektronisk. Dette sikrer rask saksbehandling og søknaden er enkel å fylle ut. Hvis du ikke tidligere har brukt det elektorniske søknadssenteret må du registrere deg som søker.

Lenke til elektronisk søknadssenter finner du på rovviltportalen.no, i menyen til høyre.

Dette er det tredje året vi tilbyr elektronisk søknad på rovvilterstatning. I 2007 var det 314 av 2550 søknader som ble sendt elektronisk og i 2008 var det 570 av 2350 søknader som ble sendt elektronisk.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post.

Har du spørsmål til utfylling av søknaden kontakt fylkesmannen i ditt fylke.

Oppdatert: 04.10.2009

Kontakt