Inndeling i forvaltningsregioner


Når Stortinget behandlet Stortingsmelding nr. 15 "Rovvilt i norsk natur", ble det også fastsatt grenser for åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Grensene for forvaltningsregionene følger fylkesgrenser og hver forvaltningsregion styres av en politisk valgt rovviltnemnd.

Forvaltningsregioner for rovvilt
Forvaltningsregioner for rovvilt
© Miljødirektoratet

Oppdatert: 28.08.2015