Statens naturoppsyn


Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet. SNO utfører det praktiske arbeidet i felt og har lokalkontor spredt over hele landet.

Naturoppsynets rovviltseksjon arbeider blant annet med å bistå dyreeiere med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og tamrein, forebygging og å forhindre miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, overvåke bestandene og gjennomføre tiltak etter vedtak gitt av sentral viltmyndighet. SNO har lokale rovviltkontakter over hele landet.

Oppdatert: 28.08.2015