Leveområde


I dag finner en bjørn i Norge i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, hovedsakelig i Hedmark, Midt-Norge og Øst-Finnmark. I Finnmark er bjørnen en del av en norsk/finsk/russisk bestand. I andre deler av landet tilhører bjørnen en felles skandinavisk bestand.

 

 

Bjørn utbredelse web
Bjørn utbredelse web
© Direktoratet for naturforvaltning

Leveområdene til brunbjørn i Skandinavia varierer mye i størrelse, både mellom individer og mellom kjønn. Hannbjørnene har mye større leveområder enn binnene.

Binner med unger har vanligvis mellom 100 og 150 kvadratkilometer store leveområder, mens binner uten unger har fra cirka 200 til 300 kvadratkilometer. Hanner har som regel et leveområde på mellom 800 og 1 000 kvadratkilometer.

Unge hanner i spredningsfasen kan farte over flere tusen kvadratkilometer, og kan i prinsippet dukke opp hvor som helst i Norge.

Forvaltningsområder for bjørn

De regionale rovviltnemndene har i sine forvaltningsplaner avgrenset områder hvor det nasjonale bestandsmålet for arten skal oppnås. Forvaltningsområdene for bjørn har følgende avgrensning:

 Forvaltningsområde for bjørn 2015

 

 

 

 

Oppdatert: 28.08.2015