Region 7 Nordland

Informasjon om rovviltnemnda og kontaktinformasjon til nemndsmedlemmene finner du på rovviltnemndas nettside (lenke til høyre).