Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

Informasjon om rovviltnemnda og kontaktinformasjon til nemndsmedlemmene finner du på rovviltnemndas nettside (lenke til høyre).