Region 2 Sør-Norge

Informasjon om rovviltnemnda og kontaktinformasjon til nemndsmedlemmene finner du på rovviltnemndas nettside (lenke til høyre).