Kongeørn (Aquila chrysaetos)

I Norge hekker kongeørn i alle fylker bortsett fra Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. Kongeørn ble fredet i Norge i 1968, og bestanden av kongeørn har etter dette vært relativt stabil, men med en svak oppgang.

Kongeørn vinter
Kongeorn vinter

Biologi

I Norge hekker kongeørn i skog og fjelltrakter, samt på øyer langs kysten (særlig fra Møre og Romsdal og nordover). Fjellnære skogsområder er svært...
Kongeørn med vingene ute

Bestand

Kongeørn ble fredet i Norge i 1968, og etter dette har antallet kongeørn økt moderat. Bestandstallene oppgis i par/territorier.
Kongeørn utbredelse web

Leveområde

Kongeørn har en vid utbredelse på den nordlige halvkule. Den hekker i store deler av Nord-Amerika, Europa og østover gjennom Russland til Stillehav...
Kongeørn portrett

Overvåking og kartlegging

Kongeørn i Norge blir i dag overvåket ved å kartlegge nåværende og tidligere hekketerritorier over hele landet. Etter hvert vil det også bli satt i...