Overvåking og kartlegging


Kongeørn i Norge blir i dag overvåket ved å kartlegge nåværende og tidligere hekketerritorier over hele landet. Etter hvert vil det også bli satt i gang en langsiktig hekkeovervåking av arten i tolv utvalgte områder.

Kongeørn portrett
Kongeørn portrett
© Karl Otto Jackobsen

Overvåkingen av arten som i dag foregår over hele landet blir også kalt den ekstensive overvåkingsdelen. Her blir det gjort et omfattende arbeid med å få oversikt over nåværende og tidligere hekketerritorier. Det er også lagt opp til at man i fremtiden, i intervaller på for eksempel ti år, skal kunne kontrollere eventuelle endringer i antall territorier som er i bruk.

Intensiv overvåking

I tillegg til den ekstensive overvåkingsdelen skal det også etableres en såkalt intensiv overvåking av kongeørn i tolv ulike områder i Norge. I hvert av disse områdene vil det over tid bli fulgt opp 15 faste territorier innenfor et område med radius på cirka 50 kilometer.Den tette oppfølgingen skal gi bedre informasjon om endringer i årlig overlevelse hos voksne individer og om variasjoner i den årlige produksjon av unger som flyr ut av reiret.

De utvalgte områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør-gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og inkluderer kystnære bestander.

Kart intensiv overvåking Kongeørn Rovdata

Oppdatert: 28.08.2015