Statistikk over lisensjegere på rovdyr


Oppdatert: 29.11.2006

Det er stor interesse for å delta på lisensfelling. Til nå har tusenvis av jegere registrert seg for å kunne delta i lisensfelling av rovviltartene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Det er for eksempel registrert nesten 1600 lisensjegere på bjørn i Nord-Trøndelag. Dette utgjør ca 15 % av alle jegere i fylket.

Bjørn felt på lisensfelling
Bjørn felt på lisensfelling av jaktlag. Fotograf: Lars Gangås


Se oversikt over lisensjegere:

Les mer om Jegerregisteret:

Oppdatert: 29.11.2006

Kontakt