Lisensfelling jerv vinteren 2006 og 2007


Oppdatert: 29.11.2006
Det norske målet for bestanden av jerv er oppnådd i alle forvaltningsregioner. Vedtakene om lisensfelling er derfor fastsatt av rovviltnemndene i hver forvaltningsregion.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til 39 årlige ynglinger. Direktoratet konstaterer at jervebestanden på landsbasis i dag er over det nasjonale målet. I perioden 2003-2005 er det registrert henholdsvis 47, 47 og 62 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir et beregnet bestandsestimat på 333 voksne individer. Foreløpig status for 2006 viser at det er registrert 57 ynglinger av jerv i Norge i 2006.

Kvoten for de ulike rovviltregionene er som følger (klikk på regionen for å få opp vedtaket):

 Region           

  Kvote           

Hunndyr-begrensning        på kvoten

Felt/belastet ved avsluttet fellingsperiode.   Hunndyr (x)    

Region 1

6

(6)*

-

Region 2

0

-

-

Region 3

8

5

-

Region 4

-

-

-

Region 5

8

5

-

Region 6

24

9

-

Region 7

20

10

-

Region 8

25

(16)**

-

Totalt

91

51

-


*  Ingen hunndyrkvote fastsatt.
** Kvote fordelt med 17 dyr i Troms og 8 dyr i Finnmark. Hunndyrkvote på 8 dyr Troms, ingen hunndyrkvote fastsatt i Finnmark.

 Gå til:

 

Oppdatert: 29.11.2006

Kontakt