Jaktkvoter for gaupe fastsatt for hele landet


Oppdatert: 27.01.2007

Kvotejakta på gaupe starter 1. februar, og det er nå fastsatt jaktkvoter innenfor alle forvaltningsregioner, med unntak av region 1 hvor det er kvotefri jakt, og region 7 og 8. I de to sistnevnte regioner åpnes det ikke for jakt.

Gaupe spor (244 x 211) (169 x 147) - Copyright: John Linnell

Oppdatert: 27.01.2007

Kontakt