Gaupejakta i Oppland er avsluttet


Oppdatert: 07.02.2007

Gaupe i skog - Copyright: John Linnell   
Foto:John Linnell 

Årets kvotejakt på gaupe i region 3 Oppland er nå avsluttet. Totalt 6 dyr ble felt.

Gaupebestanden i region 3 er over den nasjonale målsettingen for regionen med 5 årlige ynglinger. Dermed tildelte Rovviltnemnda i region 3 en jaktkvote på totalt 7 dyr, hvorav maksimalt 4 hundyr ett år og eldre kunne felles.

I Sør-Aurdal ble det igår felt ei voksen hunngaupe på 13,5 kg. Med det var hunndyrkvoten på 4 voksne hunner fylt og gaupejakta ble avsluttet.

Oppdatert: 07.02.2007

Kontakt