Avgjørelse på klager om kvotejakt på gaupe i region 6


Oppdatert: 09.02.2007
 
Miljøvendepartementet har behandlet klagene fra Foreningen Våre Rovdyr, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, fra WWF-Norge og klage fra Fellesaksjonen for ulv.

Miljøverndepartementet skriver blant annet:

"Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket til rovviltnemnda i region 6 om en kvote for gaupejakt på inntil 37 dyr. Dette innebærer at klagene ikke er tatt til følge. Departementet legger til grunn at rovviltnemnda etter rovviltforskriften har myndighet til å fatte vedtak om kvote for gaupejakt."

Oppdatert: 09.02.2007

Kontakt