Miljøvernministeren er positiv til ekstraordinære uttak av jerv


Oppdatert: 09.02.2007
Miljøverndepartementet går i dag ut med en pressemelding hvor miljøvernminister Helen Bjørnøy uttaler at hun er positiv til ekstraordinære uttak av jerv for å hindre skader på sau og tamrein, også før lisensfellingsperioden er over 15. februar.

Oppdatert: 09.02.2007

Kontakt