Gir kompensasjon ved beiterestriksjoner


Oppdatert: 14.02.2007
Regjeringen innfører kompensasjon fra første dag til saueeiere som må ta dyra bort fra utmarksbeite. – Et bidrag for å redusere konfliktnivået mellom sauebønder og rovdyr, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Oppdatert: 14.02.2007

Kontakt