Lisensfelling av jerv er nå avsluttet


Oppdatert: 26.04.2007
 jerv.jpg  (168 x 120) - Copyright: Lars Gangås
 Foto: Lars Gangås
Den 15. februar var siste dag for lisensfelling av jerv. De regionale rovviltnemndene tildelte i år en kvote for hele landet på 91 dyr. Etter endt fellingsperiode er det felt totalt 40 dyr.
Alle vedtak knyttet til lisensfellingen i år er fattet av de respektive regionale rovviltnemnder. Fellingsperioden varte fra 10. september og til i 15. februar.

Oversikt over felte jerv etter endt lisensfellingsperiode:

Region/vedtak 

Vedtak fattet av

Nr

Dato felt

Fylke

Kommune

Kjønn

Merknader

Region 1
Kvote 6 dyr

RRN

 

 

 

 

 

 

Region 3
Kvote 8 dyr

RRN

1

21.12.06

Oppland

Lesja

Tispe

10,5 kg

 

 

2 06.01.07 Oppland Lesja Tispe 8,9 kg
    3 03.02.07 Oppland Skjåk Tispe 9,2 kg 
    4 06.02.07 Oppland Lesja Hann 13,3 kg
    5 14.02.07 Oppland Lom Tispe 9,8 kg

Region 5
Kvote 8 dyr

RRN

1

25.09.06

Hedmark

Tynset

Tispe

9,2 kg

    2 28.10.06 Hedmark Alvdal Tispe 9,8 kg
    3 11.12.06 Hedmark Folldal Tispe 7,6 kg
    4 14.12.06 Hedmark Rendalen Hann 13 kg
    5 14.12.06 Hedmark Folldal Tispe 9,7 kg
      6 23.12.06 Hedmark Tynset Hann 15,3 kg
    7 02.01.07 Hedmark Tynset Tispe 9,5 kg

Region 6
Kvote 24 dyr

RRN

1

03.10.06

Sør-Trøndelag

Røros

Tispe

9,0 kg

    2 22.11.06

Sør-Trøndelag 

Oppdal Tispe 10,0 kg
    3 26.11.06 Nord-Trøndelag Lierne Tispe 9,7 kg – skadefelling, belastes kvote
    4 10.02.07 Sør-Trøndelag Rennebu Tispe 11,0 kg
    5 10.02.07 Sør-Trøndelag Rennebu Hann 12,5 kg

Region 7
Kvote 20 dyr

RRN

1

10.10.06

Nordland

Ballangen

Tispe

7,0 kg

 

 

2

21.10.06

Nordland

Sørfold

Tispe

9,5 kg

    3 26.10.06 Nordland Saltdal Hann  
      4 03.11.06 Nordland Bindal Tispe 10,0 kg
    5 07.12.06 Nordland Saltdal Tispe

10,0 kg

    6 09.02.07 Nordland Saltdal Tispe 8,3 kg
    7 12.02.07 Nordland Bodø Hann 13,2 kg skadefelling, SNO - belastes kvote
    8 14.02.07 Nordland Saltdal Hann 14,7 kg -skadefelling, SNO - belastes kvote

Region 8
Kvote 25 dyr

RRN

1

07.10.06

Finnmark

Lebesby

Hann

14,5 kg

    2 20.11.06 Troms Bardu Hann 14,5 kg
    3 23.11.06 Troms Målselv Tispe 9,3 kg
    4 23.11.06 Troms Bardu Hann 14,3 kg
    5 06.12.06 Troms Salangen Hann 14,6 kg
    6 10.12.06 Troms Målselv Tispe 9,8 kg
    7 02.01.07 Troms Målselv  Hann 13,0 kg
    8 05.01.07 Troms Bardu Tispe 9,3 kg
    9 08.01.07 Troms Bardu Tispe 8,8 kg
    10 17.01.07 Troms Balsfjord Hann 15,0 kg
    11 21.01.07 Finnmark Alta Tispe  
    12 22.01.07 Troms Kvænangen Hann 14,5 kg
    13 14.02.07 Troms Bardu Tispe

 

    14 15.02.07 Troms Lenvik   Skadefelling, belastes kvote
    15 15.02.07 Troms Målselv Hann Skadefelling, belastes kvote

Ekstraordinære uttak i år

I 2006 var det omfattende jervskader på sau og rein i enkelte områder. Vanligvis vil en ordinær lisensfelling være tilstrekkelig til å redusere skader.

Direktoratet for naturforvaltning åpner nå for å ta ut 18 dyr, som et ekstraordinært tiltak i aktuelle områder hvor jerveskadene var spesielt store i fjor.

Kontaktpersoner:

  • Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000
  • Terje Bø, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 26.04.2007

Kontakt