Merking av gauper i Troms og Finnmark


Oppdatert: 22.02.2007

Nå skal også gauper i Nord-Troms og Vest-Finnmark utstyres med GPS-sendere. Norsk institutt for naturforskning (NINA) startet den 20. februar arbeidet med å fange gauper i disse områdene.

 Gaupemerking (213 x 249) - Copyright: Rune Somby     
 Foto: Rune Somby, Statens naturoppsyn

Fem gauper merket
Med god hjelp fra lokale sporere og personell fra Statens naturoppsyn ble de to første gaupene fanget og påsatt GPS-sendere allerede på første fangsdag. I går ble gaupe nummer tre fanget og merket i Kåfjord i Nord-Troms. Idag ble gaupe nummer fire fanget i Nordreisa, og gaupe nummer fem i Storfjord kommune.

Dette er en del av NINAs forskningsprosjekt Scandlynx som har forsket på gauper siden midten av 90-tallet. Prosjektet har hatt som overordnet mål å skaffe data på arealbruk, sosial organisering, spredning, reproduksjon, overlevelse og predasjonsatferd hos gaupe gjennom oppfølging av radiomerkede dyr.

Hovedmålsettingen med merkingen av gaupe i Troms og Finnmark er å få bedre data på gaupas arealbruk og vandringer i ulike terreng i forskjellige deler av landet. Denne kunnskapen skal brukes til å forbedre metodikken for bestandsovervåking. 

I dette prosjektet skal det merkes inntil 6 gauper.

 

Oppdatert: 22.02.2007

Kontakt