Åpner for lisensfelling av ulv


Oppdatert: 19.03.2007
Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner for lisensfelling av en ulv i Aust-Agder og en ulv i Hedmark. Begge ulvene oppholder seg utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Vedtakene om felling er gjort for å forebygge skader på husdyr.
Ulvepar orginal - Copyright: Åke Aronson
Direktoratet for naturforvaltning åpner for lisensfelling av to ulver. Illustrasjonsfoto: Åke Aronson.  


I Aust-Agder åpnes det for lisensfelling i kommunene Åmli, Froland, Birkenes, Evje og  Hornnes, Bygland og Valle. I dette området ble det i 2006 sluppet 25 000 søyer og lam på beite. Det ble sannsynliggjort at 71 dyr ble drept av ulv i fylket i fjor.

For en drøy uke siden ble det bekreftet at to lam var drept av ulv i Åmli. Det er sporet ulv i området fra midten av januar og til nå. Også tidligere år har ulv tatt husdyr i området, og DN vurderer potensialet for framtidige ulveskader som stort.

Lisensfellingen i Hedmark vil foregå i deler av kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Tynset og Alvdal. I dette området ble det sluppet 5 800 sauer på beite i fjor. Det ble søkt om erstatning for 963 dyr. Det ble ikke dokumentert at ulv forårsaket skadene.

I perioden fra desember til i dag er det imidlertid sporet en enslig ulv i området. Denne har vært relativt stasjonær i snart to måneder. DN mener at det er et stort potensiale for framtidige ulveskader også i dette området.

Felling av de to ulvene vurderes ikke å være til skade for ulvebestandens overlevelse.

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer, og fellingen er hjemlet i viltloven. Det kreves at jegere som skal delta i fellingen er registrert som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. For fellingen i Aust-Agder er det derimot gjort et unntak fra dette kravet for å sikre at lisensfellingen kan gjennomføres på en effektiv måte.

Lisensfelling av ulv (281 x 446) 


Kontaktpersoner:
Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000

Oppdatert: 19.03.2007

Kontakt