Ikke lengre krav til særskilt rapportering etter endt lisensfellingsperiode


Oppdatert: 28.02.2007

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om kvotens størrelse, gjenværende kvote og eventuelle andre begrensninger for fellingsutøvelsen.

Ved felling eller forsøk på felling skal det meldes til fylkesmannen og evt. andre slik det er bestemt i vedtaket om lisensfelling. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller fylkesmannen.

For å delta på lisensfelling må en nå være registrert lisensjeger i Jegerregisteret for det enkelte jaktår og for hver rovviltart.

  På oppdrag vintertid (320 x 240) (256 x 192) - Copyright: Lars Gangås
  Foto:Lars Gangås 


For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha:

a)

 betalt jegeravgift for vedkommende jaktår

b)

 overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskriften § 16.Antall lisensjegere i Norge
Per i dag er det registrert totalt 17 820 lisensjegerer for hele landet. 
 

 

Type                

 Kvinner     

  Menn           

 Totalt             

Bjørn

182

4465

4647

Gaupe

136

4300

4436

Jerv

222

5949

6171

Ulv

77

2489

2566

Oppdatert: 28.02.2007

Kontakt