Rovviltnemnda i Midt-Norge åpner for lisensfelling av ulv


Oppdatert: 13.03.2007
Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt å åpne for lisensfelling av en ulv i Nord-Trøndelag.
Ulv Langedragulv - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås

Det er gjort flere observasjoner av en ulv i Verdal og Levanger etter 1. oktober 2006. Det antas at observasjonene er av den samme ulven. På grunn av lite snø og sporingsmuligheter er det likevel usikkert om ulven fremdeles oppholder seg i området.

Etter søknad fra Innherred samkommune åpner Rovviltnemnda i region 6 for lisensfelling av en ulv i kommunene Meråker, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Snåsa. Søknaden begrunnes med at det i dette området er stort potensiale for skader på sau og lam på utmarksbeite, samt rein i Færen reinbeitedistrikt.

Rovviltnemnda har i følge Forskrift om forvaltning av rovvilt myndighet til å fastsette lisensfelling på ulv fram til og med 31. mars.

Les mer

Oppdatert: 13.03.2007

Kontakt