En ulv er merket i grensen av forvaltningsområdet for ynglende ulv


Oppdatert: 22.03.2007
Et ulvepar kan ha etablert seg utenfor den nordligste delen av forvaltningsområdet for ynglende ulv.  Direktoratet ønsker nå å få kartlagt ulvenes områdebruk.
Merking av ulv i Rendalen 07 - Copyright: Magnar Nordsveen 
Merking av ulv i Rendalen. Foto: Magnar Nordsveen, rovviltkontakt -Statens naturoppsyn

På anmodning fra direktoratet ble en hannulv radiomerket i går slik at områdebruken kan kartlegges. Helikopter og bakkemanskap lokaliserte og merket ulven øst for Storsjøen i Rendalen.

Ulven på 3-4 år var 46 kg og ifølge ansvarlig veterinær i god form. Tispa beveget seg i et område hvor merkeforsøk ble vurdert som vanskelig og derfor ikke forsøkt merket nå.

 

Ulvenes arealbruk er ikke tilstrekkelig kjent gjennom ordinære snøsporinger. Radiomerking vil bidra til mer presise data om ulvene og gi et bedre grunnlag for forvaltningsmessige vurderinger.

Ordinære overvåkingsopplegg i regi av Statens naturoppsyn og Høgskolen i Hedmark fortsetter i hele landet så lenge forholdene tilsier det.

 

 

Kontaktpersoner:

Terje Bø, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00 eller 977 87 000

 ulvemerking 07 (272 x 453)

Oppdatert: 22.03.2007

Kontakt