Miljøverndepartementet ønsker økt bistand til lokale fellingslag


Oppdatert: 24.03.2007
Miljøvernministeren ønsker å styrke Statens naturoppsyn (SNO) for blant annet å kunne øke bistanden til lokale fellingslag i beitesesongen, melder Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Dette for å bedre kapasiteten i beitesesongen for sau, og særlig i forbindelse med situasjoner knyttet til bjørn. I tillegg gis det midler til rovviltnemndene som skal brukes til å bidra til kunnskapsoppbygging hos lokale fellingslag.

Oppdatert: 24.03.2007

Kontakt