Løpende oppdatering av registrerte ynglinger av jerv


Oppdatert: 24.07.2007
Registreringsperioden for ynglinger av jerv er i gang. I tabellen nedenfor gis en foreløpig status for 2007 basert på tilbakemeldinger fra registreringspersonellet.
Status på lokalitetene i tabellen kan bli endret gjennom videre registreringer, kvalitetssikring og endelig gjennomgang av feltregistreringene.

Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for feltregistreringene, mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarlig for en endelig oversikt over verifiserte jerveynglinger i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. NINAs rapport skal foreligge 1. oktober.

Jerv Morten Kjørstad (205 x 153)
Foto: Morten Kjørstad 

Ynglende jervetisper benytter ofte de samme lokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor yngling er kjent fra tidligere. Hilokaliteter antas å ha spesielle egenskaper som foretrekkes av ynglende tisper, og det er flere eksempler på at samme lokalitet blir benyttet år etter år. Alle kjente hilokaliteter blir derfor undersøkt hvert år.

I 2007 er det i alt 223 tidligere kjente hilokaliteter i landet som skal undersøkes. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. I fjor ble det påvist 57 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger.

 • Se NINAs rapport overyngleregistrering av jerv 2006 (ekstern lenke)

  Tabell over ynglinger av jerv i 2007

  Region       Fylke    Kommune  Status Vurderingsdato  Merknader          
  Region 1 Sogn og Fjordane Årdal Dokumentert 14. april Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 28. april
  Region 3 Oppland Lesja Antatt 19.april  
    Oppland Lom Dokumentert 24. april Tispe og tre valper avlivet ved hiuttak 24. april
    Oppland Skjåk Dokumentert 25. april  Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 25. april 
    Oppland Nord-Fron Antatt 7. juni  
    Oppland Ringebu Dokumentert 8. juni Vedtak om hiuttak 8. juni
    Oppland Sel Dokumentert 21. juli  
  Region 5 Hedmark Rendalen Antatt 11. april   
    Hedmark Rendalen Antatt 24. april Vedtak om hiuttak 27. april 
    Hedmark Engerdal Antatt 11. april  
    Hedmark Folldal Dokumentert 17. april  Tispe og tre valper avlivet ved hiuttak 24. april
    Hedmark Rendalen Antatt 29. april   
    Hedmark Tynset Antatt 27. mai  
  Region 6  Nord-Trøndelag  Verdal Dokumentert  25. mars Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 25. mars
    Sør-Trøndelag Oppdal Antatt 14. april Vedtak om hiuttak 17. april 
    Møre og Romsdal Surnadal Antatt 16. april   
    Sør-Trøndelag Rennebu Dokumentert 17. april Tre valper avlivet ved hiuttak 17. april
    Nord-Trøndelag Lierne Dokumentert 8. mai Antatt 24. april
    Nord-Trøndelag Røyrvik Antatt 25. april Vedtak om hiuttak 3. mai
    Nord-Trøndelag Grong Dokumentert 27.april Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 27. april 
    Møre og Romsdal Nesset Dokumentert 3. mai  
    Nord-Trøndelag Røyrvik Antatt 28. mai  
    Nord-Trøndelag Namsskogan Antatt 20. juni  
    Nord-Trøndelag Verdal Dokumentert 22. juni  
    Nord-Trøndelag Meråker Antatt 23. juni Barmarkskontroll
    Møre og Romsdal  Sunndal Antatt 5. juli Barmarkskontroll
    Sør-Trøndelag Holtålen Antatt 5. juli Barmarkskontroll
    Nord-Trøndelag Lierne Antatt 13. juli Barmarkskontroll
  Region 7 Nordland Saltdal Antatt 10. april  
    Nordland Rana Dokumentert 18. april Tre valper avlivet ved hiuttak 18. april
    Nordland Bodø Dokumentert 18. mai Vedtak om uttak 18. mai
    Nordland Narvik Dokumentert 18. mai  
    Nordland Rana Dokumentert 29. mai  
  Region 8 Troms Balsfjord Antatt 15. april  
    Finnmark Tana Antatt 17. april  
    Finnmark Lebesby Dokumentert 24. april

  Antatt yngling 17. april. Tispe og tre valper avlivet ved hiuttak 24. april

    Finnmark Alta Dokumentert 19. april   
    Finnmark Karasjok Dokumentert 20. april   
    Finnmark Nesseby Dokumentert 21. april Vedtak om hiuttak 22. april  
    Finnmark Tana Dokumentert 25. april  Tispe og en valp avlivet ved hiuttak 25. april
    Finnmark Tana Dokumentert 26. april Vedtak om hiuttak 27. april. Ved utgraving ble det funnet en død valp
    Troms Storfjord Dokumentert 3. mai  
    Finnmark Alta Dokumentert 4. mai  
    Troms Storfjord Dokumentert 4. mai  
    Finnmark Alta og Kvalsund Dokumentert 6. mai Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 14. mai
    Troms Målselv Dokumentert 8. mai  
    Finnmark Porsanger Dokumentert 18. mai  
    Finnmark Vadsø Dokumentert 18. mai Vedtak om uttak 18. mai
    Troms Målselv Antatt 21. juni  
    Troms Målselv Antatt 21. juni  
    Troms Målselv Antatt 27. juni  
    Troms Storfjord Antatt 27. juni  
    Troms Nordreisa Antatt 27. juni  

 • Oppdatert: 24.07.2007

  Kontakt