Kvotejakta på gaupe er nå avsluttet


Oppdatert: 26.03.2008
58 gauper ble felt under kvotejakta på gaupe i år, og jakta er nå slutt. I alt kunne 74 dyr felles.

Kvotejakta startet 1. februar, og ble avsluttet i helga. Den totale jaktkvoten for hele landet var altså på 74 gauper. Det var satt en begrensning i forhold til hunndyr som var ett år eller eldre, og jegerne kunne maksimalt skyte 39 dyr i denne gruppen.

Kvotene var fordelt på region 1-6. I region 7 og 8 ble det ikke åpnet for jakt.

I region 1, 3, 4 og 6 er gaupebestanden på eller over de nasjonale målene for regionene. Vedtaket om kvotejakt ble derfor fattet av de respektive rovviltnemndene.

Kvotevedtakene for region 2 og 5 var fattet av Direktoratet for naturforvaltning. I disse regionene er bestanden noe mindre enn de fastsatte nasjonale målene.

For region 7 og 8 er bestanden lavere enn de nasjonale målene, og det ble ikke gjennomført jakt i 2007.

 Kvotejakt gaupe 2007 (291 x 360)
 Kart over gauper felt i 2007.

Resultatet for de ulike rovviltregionene er som følger (klikk på regionen for å få opp vedtaket):

Region  Kvote  Hunndyrbegrensning       
på kvoten **
 
Totalt felt 
 Region 1

 *

 *

 0

 Region 2****

 14

 4

 10

 Region 3***

 7

 4

 6

 Region 4***

 6

 3

 5

 Region 5

 10

 4

 9

 Region 6

37

24

28

 Region 7

0

-

-

 Region 8

0

-

-

  Totalt

74

 39

58

*) Kvotefri jakt i hele regionen
**) Gjelder hunndyr ett år eller eldre
***) Kvotejakten ble avsluttet før 31. mars
****) Utvidet kvotejakt - les mer her


Oversikt over felte gauper de siste 17 år

Kvotejakt på gaupe 2007 (656 x 226)

Oppdatert: 26.03.2008

Kontakt