Direktoratet inviterer til pressekonferanse


Oppdatert: 03.04.2007
Direktoratet for naturforvaltning (DN) inviterer til pressekonferanse tirsdag 10. april kl. 12:00.
Sted: DN-bygget i Trondheim (Adresse: Tungasletta 2)
Tema:
Presentasjon av resultater fra DNA-analyser av bjørneekskrementer som elgjegere m.fl. samlet inn i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark i fjor.

Analyseresultatene gir mer sikre data enn tidligere om antall bjørn i Norge, bjørnens vandringer, slektskapsforhold i bjørnestammen m.m.

En lignende innsamling av DNA-materiale skal gjennomføres i Sør-Norge i år.

Oppdatert: 03.04.2007

Kontakt