DNA-analyser påviser minst 71 bjørner i Norge


Oppdatert: 10.04.2007
DNA-analyser av bjørneekskrementer som ble samlet inn i seks norske fylker fjor viser at minst 71 ulike bjørner oppholdt seg i disse fylkene i løpet av året. I alt ble 720 ekskrement- og hårprøver samlet inn og analysert.
Innsamlingen av ekskrementer foregikk i fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover. Elgjegere og Statens naturoppsyn var blant dem som deltok i innsamlingen. Prøvene som ble samlet, er analysert ved Bioforsk Svanhovd.

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Bioforsk nå levert en foreløpig rapport som oppsummerer funnene fra DNA-analysene.

Bjorn eksrement Cajsa Åkesson (604 x 403) - Copyright: Cajsa Åkesson
Ekskrement fra bjørn. Fotograf Cajsa Åkesson

Ifølge rapporten er det påvist at det innsamlede materialet stammer fra minst 71 ulike dyr. 44 av disse var hanner, mens 25 var hunner. To kunne ikke kjønnsbestemmes.

Rapporten viser at tre områder utpeker seg som områder med mange binner: Lierne i Nord-Trøndelag, Passvik i Finnmark og Indre Troms. Bjørnene som opptrer utenfor disse områdene er i stor grad hannbjørner på vandring. Materialet viser at enkelte bjørner vandret flere hundre kilometer i løpet av sommeren i fjor.

Bjørn er vanskelig å bestandsregistrere blant annet fordi bjørnen ligger i hi på vinteren og ikke setter spor i snø. Dette er noe av bakgrunnen for at DNA-registrering er tatt i bruk som metode. Metoden er et nyttig verktøy, men gir ingen fasit når det gjelder størrelsen på bjørnebestanden.

I 2007 skal det samles inn bjørneekskrementer i Sør-Norge med spesiell vekt på grensefylket Hedmark.

I powerpointfilen nedenfor vises kartoversikt over fungerende prøver i de ulike regioner. Øst-Finnmark - Passvik er ikke endel av kartmaterialet, men er endel av den totale DNA registreringen.


Kontaktpersoner:

Janne Sollie, tlf 73 58 05 00
Terje Bø, tlf 73 58 05 00

Morten Kjørsted, tlf 73 58 05 00 eller 977 87 000 

 

Oppdatert: 10.04.2007

Kontakt