Fortløpende oversikt over uttak av jerv våren 2007


Oppdatert: 19.06.2007
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.

På oppdrag vintertid - Copyright: Lars Gangås
Foto: Lars Gangås

På denne siden siden kan du lese om:

Lisensfelling for å regulere bestanden
Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målsettingen som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at hensynet til bestanden kommer i fare.

I 2006 var det omfattende jerveskader på sau og rein i flere områder. De regionale rovviltnemndene tildelte i år en lisensfellingskvote for hele landet på til sammen 91 jerver. Målsettingen er at felling av jerv gjennom lisensfelling skal være tilstrekkelig til å regulere bestanden og redusere skadene på sau og rein. Årets lisensfelling ble avsluttet den 15. februar, og 40 jerver var da felt av en kvote på 91 dyr.

 

Ekstraordinære uttak fram til 1.april
Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe og tamreinnæring. Den 12. februar fattet Direktoratet for naturforvaltning (DN) et vedtak om ekstraordinært uttak av jerv i noen avgrensede områder i landet på grunn av at lisensfellingen i år ikke ga ønsket måloppnåelse.

Direktoratet åpnet for at totalt 21 jerver kunne tas ut. Uttakene ble utført av Statens naturoppsyn i prioriterte områder med betydelige skader av jerv de siste år. Et slikt vedtak defineres som skadefelling med hjemmel viltloven § 12, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3.

Uttak av jerv i henhold til vedtak av 12. februar. Totalt 15 dyr ble felt:

Region

Nr.   

 Dato felt     

 Fylke  

Kommune   

Kjønn   

Merknader

Region 1 1  23.03.07 Sogn og  Fjordane               Luster Tispe 11,0 kg
Region 6 1  20.03.07 Nord-Trøndelag Snåsa Hann 16,0 kg
  2  23.03.07 Nord-Trøndelag Meråker Hann 14,0 kg
  3  25.03.07 Nord-Trøndelag Verdal Tispe Hiuttak-voksen
  4  25.03.07 Nord-Trøndelag Verdal Hann Hiuttak - valp
  5  25.03.07 Nord-Trøndelag Verdal Hann Hiuttak - valp
Region 7    1  12.02.07 Nordland     Bodø Hann 13,2 kg
  2  14.02.07 Nordland Bodø Hann 14,7 kg
Region 8 1  16.02.07 Finnmark Karasjok Tispe 11,0 kg
  2  18.02.07 Finnmark Tana Tispe  9,0 kg
  3  17.03.07 Finnmark Karasjok Hann 15,8 kg
  4  17.03.07 Finnmark Karasjok Tispe  9,8 kg
  5  18.03.07 Finnmark Tana Hann 13,2 kg
  6  19.03.07 Finnmark Nesseby Tispe 10,6 kg
  7  20.03.07 Troms Nordreisa Tispe  9,4 kg

 

Ekstraordinære uttak etter 1. april
Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil utover våren fatte vedtak om ekstraordinære uttak av jerv i områder med betydelige jerveskader på sau og/eller rein de siste år. Dette defineres som skadefelling med hjemmel viltloven § 12, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3.

Vedtakene legges ut fortløpende:

 


Uttak av jerv etter 1. april

Region

Nr.   

Dato felt     

 Fylke  

Kommune   

Kjønn   

Merknader

Region 1 1  13.04.07 Sogn og Fjordane Årdal Hann Voksen
  2  21.04.07 Sogn og Fjordane Lærdal Tispe Voksen
  3  28.04.07 Sogn og Fjordane Årdal Tispe Hiuttak-voksen
  4  28.04.07  Sogn og Fjordane Årdal Hann Hiuttak - valp
  5  28.04.07 Sogn og Fjordane Årdal Hann Hiuttak - valp
Region 3 1  24.04.07 Oppland Lom Tispe Hiuttak-voksen
  2  24.04.07 Oppland Lom Hann Hiuttak - valp 
  3  24.04.07 Oppland Lom Hann Hiuttak - valp 
  4  24.04.07 Oppland Lom Hann Hiuttak - valp 
  5  25.04.07 Oppland Skjåk Tispe Hiuttak-voksen
  6  25.04.07 Oppland Skjåk Hann Hiuttak - valp
  7  25.04.07 Oppland Skjåk Tispe Hiuttak - valp
Region 5 1  24.04.07 Hedmark Folldal Tispe Hiuttak-voksen
  2  24.04.07 Hedmark Folldal Hann Hiuttak - valp
  3  24.04.07 Hedmark Folldal Hann Hiuttak - valp
  4  24.04.07 Hedmark Folldal Hann Hiuttak - valp
Region 6 1  17.04.07 Sør-Trøndelag

Rennebu

Hann Hiuttak - valp
  2  17.04.07 Sør-Trøndelag Rennebu Hann Hiuttak - valp
  3  17.04.07 Sør-Trøndelag Rennebu Hann Hiuttak - valp
  4  27.04.07 Nord-Trøndelag Grong Tispe Hiuttak-voksen
  5  27.04.07 Nord-Trøndelag Grong Hann Hiuttak - valp
  6  27.04.07 Nord-Trøndelag Grong Hunn Hiuttak - valp 
Region 7  1  18.04.07 Nordland Rana Tispe Hiuttak - valp
   2  18.04.07 Nordland Rana Tispe Hiuttak - valp
   3  18.04.07 Nordland Rana Hann Hiuttak - valp
Region 8 1  24.04.07 Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak-voksen
  2  24.04.07 Finnmark Lebesby Hann Hiuttak - valp 
  3  24.04.07 Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak - valp 
  4  24.04.07 Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak - valp 
  5  25.04.07 Finnmark Tana Tispe Hiuttak-voksen
  6  25.04.07 Finnmark Tana Tispe Hiuttak - valp 
  7  14.05.07 Finnmark Kvalsund Tispe Hiuttak-voksen
  8  14.05.07 Finnmark Kvalsund   Hiuttak - valp
  9  14.05.07 Finnmark Kvalsund   Hiuttak - valp


Kontaktpersoner:

  • Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000 
  • Terje Bø, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 19.06.2007

Kontakt