Les de nye oppdaterte standarder for forebyggende tiltak mot rovviltskader


Oppdatert: 29.05.2007
Direktoratet for naturforvaltning har oppdatert standarder for de fire mest aktuelle forebyggende tiltak. Det er Bioforsk Tjøtta som har utarbeidet forslag til endringer av standarder for etablering og gjennomføring av forebyggende tiltak. Standardene omfatter rovdyrsikre gjerder, beredskapsarealer, tidlig nedsanking og bruk av vokterhunder.
 

 

 

Oppdatert: 29.05.2007

Kontakt