Oversikt over betingede fellingstillatelser på jerv, gaupe, bjørn og ulv 2007/2008


Oppdatert: 24.07.2007
Med betinget fellingstillatelse menes en fastsatt kvote på et antall rovdyr som kan felles med grunnlag i skader på bufe eller tamrein. Kvoten forvaltes av fylkesmennene og er gitt for å forebygge og hindre at rovdyr gjør skade på bufe eller tamrein. Dersom et rovdyr volder skade, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort.
Det er Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter kvoter på betinget fellingstillatelse på rovvilt i regioner hvor målsettingen for bestanden ikke er oppnådd. I de regioner hvor bestandsmålene er oppnådd fastsettes denne kvoten av rovviltnemndene.

Tabell 1. Betingede fellingstillatelser på jerv 2007/2008

Forvaltningsregion

Nasjonalt 
mål (ynglinger)

Snitt 
2004-2006        

Myndighet

Antall
(individ)
 

Tidsrom      

Merknad              

Region 1 Vest-Norge

-

1

RRN

4

01.06.07-15.02.08     

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

  -

0

  RRN

  1

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

  4

7

  RRN

  3

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

  -

 0

  RRN

  -

-

 

Region 5 Hedmark

  5

8

  RRN

  3

01.06.07-15.02.08

 

Region 6 Midt-Norge

   10

12

  RRN

  5

04.06.07-15.02.08

 

Region 7 Nordland

10

13

RRN

3

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

10

15

RRN

10

02.06.07-15.02.08

 


Tabell 2.
Betingede fellingstillatelser på gaupe 2007/2008

Forvaltningsregion

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Snitt 
2004-2006        

Myndighet

Antall
(individ)
 

Tidsrom      

Merknad              

Region 1 Vest-Norge

-

1

RRN

2

01.06.07-15.02.08     

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

   12

13

   RRN

 3

0406.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

   5

6

   RRN

 2

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

   6

 7

   RRN

 3

01.06.07-15.02.08

 

Region 5 Hedmark

   10

10

   RRN

 -

 

Vedtak foreløpig ikke fattet

Region 6 Midt-Norge

   12

15

   RRN

 5

04.06.07-15.02.08

 

Region 7 Nordland

10

6

DN

3

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

10

7

DN

3

0106.07-15.02.08

Last ned vedtak


Tabell 3.
Betingede fellingstillatelser på bjørn 2007/2008

Forvaltningsregion

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Antall ynglinger i 2006     

Myndighet

Antall
(individ)

Tidsrom 

Merknad              

Region 1 Vest-Norge

-

0

RRN

1

01.06.07-15.02.08           

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

  -

0

   RRN

1

01.06.07-15.02.08    

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

  -

0

    RRN

2

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

  -

 0

    RRN

1

01.06.07-15.02.08

 

Region 5 Hedmark

  3

0

   DN

2

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

  4

1

   DN

4

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

2

0

DN

1

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

6

2

DN

3

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

 

Tabell 4. Betingede fellingstillatelser på ulv 2007/2008

Forvaltningsregion

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Antall ynglinger i 2006     

Myndighet

Antall
(individ)
 

Tidsrom 

Merknad              

Region 1 Vest-Norge

-

0

RRN

1

01.06.07-15.02.08           

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

  -

0

  RRN

1

01.06.07-15.02.08    

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

  -

0

  RRN

2

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 4
Oslo/Akershus/Østfold*

Region 5 Hedmark*

  3

1

DN

3

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Nytt vedtak

Region 6 Midt-Norge

  -

0

   RRN

3

04.06.07-15.02.08

 

Region 7 Nordland

-

0

RRN

2

01.06.07-15.02.08

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

-

0

RRN

5

01.06.07-15.02.08

 

* Region 4 og 5 har felles mål om antall ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv og har derfor felles kvote på betinget fellingstillatelser.

 

Kontaktpersoner:

Terje Bø, tlf 73 58 05 00
Susanne Hanssen, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00 eller 977 87 000 

Oppdatert: 24.07.2007

Kontakt