Inntil 151 ulver i Skandinavia vinteren 2006-2007


Oppdatert: 19.06.2007
Den Skandinaviske ulvebestanden bestod av mellom 127 og 151 dyr sist vinter, viser en foreløpig rapport fra forskningsprosjektet Skandulv. 19-21 av dyrene var helnorske og oppholder seg i Norge hele året. Forskerne rapporterer også om tre sannsynlige ynglinger på norsk side av grensen i 2007.
Ulvepar orginal - Copyright: Åke Aronson
Ulvepar. llustrasjonsfoto. Fotograf Åke Aronson

Ut fra sporinger av ulv ble det i vinter registrert totalt 17 familiegrupper, og 11 revirmarkerende ulvepar. I tillegg kommer flere enslige enkeltindivider. Totalt ble det registrert 127-151 ulver i Norge og Sverige.


På norsk side ble det sporet 19-21 ulver. Dette er en økning fra vinteren 2005/2006 hvor det ble registrert 16-19 ulver på norsk side.

Det er forventet 18-22 ulvekull i Skandinavia i år.

I begge de to helnorske familiegruppene, Julussa og Kynna, vurderes det for sannsynlig at yngling har skjedd. I tillegg er det sannsynlig at et revirmarkerende par i Osdalen har ynglet. I 2006 ble det registrert én norsk yngling.

Antall ynglinger kan først kartlegges med sikkerhet i snøsporingsperioden til vinteren.

Kontaktpersoner:

Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000

Oppdatert: 19.06.2007

Kontakt