Alle fellingsvedtak legges nå fortløpende ut på Rovviltportalen


Oppdatert: 09.07.2007
I høyremenyen på Rovviltportalen finner du nå "Søk i fellingsvedtak". Her finner du oversikt over alle vedtak om skadefelling, lisensfelling, kvotejakt og betingede fellingstillateler som fattes av forvaltningen.
Vedtakene legges ut fortløpende etterhvert som de produseres av fylkesmenn, rovviltnemnder, Direktoratet for naturforvalting eller Miljøverndepartementet.

På denne måten kan en enkelt holde seg oppdatert om rovviltforvaltningens avgjørelser angående felling av rovvilt. I høyremenyen finner en også oversikt over erstatningsutbetalinger, og elektronisk søknadssenter for søknad om forebyggende tiltak.

Oppdatert: 09.07.2007

Kontakt