Ulv innvandret fra Finland/Russland til Dalarna i Sverige


Oppdatert: 03.08.2007
Ved hjelp av DNA analyse er det registrert at en ulv innvandret fra Finnland/Russland til kjernen av den skandinaviske ulvestammen. Det er den første ulven som har innvandret siden 1990. Ulven kan få stor betydning for bestanden av ulv i skandinavia.

Ulv Langedragulv - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås

 

Det var under en kadaverdokumentasjon i Dalarne i juli hvor det ble konstatert at en rein var tatt av ulv. En ekskrementprøve ble tatt fra området og sendt inn til genetisk analyse ved Universitetet i Lund.

Konklusjonen var at ulven stammer fra den finsk/russiske bestanden, og at prøven viser samme individ som tidligere er registrert på ulike steder i Norrbotten og Västerbotten. 

Avhenger av innvandring
Den skandinaviske ulvebestanden består idag av ca 150 ulver, hvorav hoveddelen av bestanden er på svensk side. Genetisk kartlegging har vist at dagens bestand  er delvis preget av innavl.

For at populasjonen skal overleve er bestanden avhengig av innvandring for å redusere skadelige effekter av innavl. Det kan derfor ha betydning for bestanden at dette individet overlever og får etablere seg som reproduserende i sør-skandinavia.

 

Kart over innsamlede ekskrementer av innvandret ulv - Copyright: Viltskadesenter- Länsstyrelsen i Dalarne- Skandulv

Innvandrede ulver i Troms og Finnmark i 2006 og 2007
Også i Norge undersøkes ekskrementer av ulv på tilsvarende måte. I Troms og Finnmark har det vært registrert ulver med sannsynlig finsk/russisk opprinnelse i 2006 og 2007. På grunn av vekst i den finske bestanden og endringer i beskatningen i Finland vil antallet innvandrere antagelig øke i årene som kommer.

Oppdatert: 03.08.2007

Kontakt