Kvoter for årets lisensfelling av jerv


Oppdatert: 14.09.2007
Det nasjonale bestandsmålet for jerv er oppnådd i alle forvaltningsregioner, og vedtakene om lisensfelling er derfor fastsatt av rovviltnemndene i hver forvaltningsregion. Totalt for hele landet kan det felles 94 jerv, med en hunndyrkvote på til sammen 62 dyr. Lisensfellingsperioden er fra 10. september til og med 15. februar.
Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til 39 årlige ynglinger. Direktoratet konstaterer at jervebestanden på landsbasis i dag er over det nasjonale målet. I perioden 2004-2006 er det registrert henholdsvis 47, 62 og 57 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir et beregnet bestandsestimat på 354 voksne individer. Foreløpig status for 2007 viser at det er registrert 53 ynglinger av jerv i Norge i 2007.

Kvoten for de ulike rovviltregionene er som følger (klikk på region for å få opp vedtaket):

 Region                                     

  Kvote           

Hunndyr-begrensning        på kvoten

Region 1 (pdf, 27 kB)

      4

  4*

Region 2 (pdf, 27 kB)

      0

 -

Region 3 (pdf, 62 kB)

      8

 5

Region 4

      -

 -

Region 5 (pdf, 5 MB)

    10

  6

Region 6 (pdf, 16 kB)

     30 

 12

Region 7 (pdf, 118 kB)

    10

  6

Region 8 (pdf, 1,6 MB)

    32

     29**

Totalt

      94

  62

* Ingen hunndyrkvote fastsatt.
** Kvote fordelt med 20 dyr i Troms og 12 dyr i Finnmark. Hunndyrkvote på 2 dyr Troms (sone A), ingen hunndyrkvote fastsatt i Finnmark.

Oversikt over kvote for lisensfelling av jerv og felte jerv tidligere år:

År 

Kvote

Felt

2006/07

91

40

2005/06

68

39

2004/05

60

21

2003/04

49

30

2002/03

42

28

2001/02

50

23

2000/01

44

31

1999/00

48

23

1998/99

41

12

1997/98

25

9

1996/97

13

11

1995/96

13

7

1994/95

13

8

1993/94

11

4

 

For å delta på lisensfelling av jerv må en være registrert lisensjeger i jergerregistert.


Les mer:


Kontaktpersoner:

Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 14.09.2007

Kontakt