Fortløpende oppdatering på lisensfelling av jerv


Oppdatert: 18.02.2008
Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av tilsammen 94 dyr, med en hunndyrkvote på 63 dyr.
Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til 39 årlige ynglinger. Direktoratet konstaterer at jervebestanden på landsbasis i dag er over det nasjonale målet. Vedtakene om lisensfelling av jerv er derfor fastsatt av rovviltnemndene i hver forvaltningsregion.

I perioden 2005-2007 er det registrert henholdsvis 62, 57 og 51 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir et beregnet bestandsestimat på 362 voksne individer.

Oversikt over kvote og felte dyr for de ulike rovviltregionene (klikk på region for å få opp vedtak om lisensfelling):

 Region                           

Nr    

Dato felt

Fylke                     Kommune     Kjønn   Merknader                                                  

Region 1 (pdf, 27 kB)
Kvote 4 dyr (4*)

           

Region 3 (pdf, 62 kB)
Kvote 8 dyr, (5*)

 1  21.08.07  Oppland  Lesja  Tispe Felt ved skadefelling, belastes kvoten da denne ble felt etter at vedtak om lisensfelling var fattet
 

 2

 11.11.07  Oppland  Vågå  Tispe   8,9 kg
   3  20.01.08  Oppland  Ringebu  Hann  13,5
   4  22.01.08  Oppland  Nord-Fron  Hann  16,5 kg
   5  11.02.08  Oppland  Skjåk  Hann  13,5 kg

Region 5 (pdf, 5 MB)
Kvote 10 dyr, (6*)

 1  18.09.07  Hedmark  Folldal  Hann  Påkjørt av bil
   2  25.11.07  Hedmark  Rendalen  Hann  13,5 kg
   3  20.12.07  Hedmark  Tynset  Hann  13,8 kg
   4  24.01.08  Hedmark  Folldal  Hann  13,4 kg
   5  05.02.08  Hedmark  Folldal  Hann  13,2 kg
   6  16.02.08  Hedmark  Rendalen  Hann  Ettersøk

Region 6 (pdf, 16 kB)
Kvote 30 dyr (12*)

 1  04.10.07

 Møre og Romsdal

 Surnadal  Hann  14 kg
   2  18.10.07  Sør-Trøndelag  Oppdal  Hann  15 kg

 

 3  05.11.07  Møre og Romsdal  Surnadal  Tispe

 11,7 kg

    4  17.11.07  Møre og Romsdal  Sunndal  Tispe  9,8 kg
   5  12.01.08  Møre og Romsdal  Nesset  Hann  14,6 kg
   6  12.01.08  Møre og Romsdal  Rindal

 Tispe

 10 kg
   7  05.02.08  Nord-Trøndelag  Snåsa  Tispe  Felt på skadefelling, 9 kg
   8  10.02.08  Sør-Trøndelag Midtre Gauldal  Hann  14,5 kg

Region 7 (pdf, 118 kB)
Kvote 10 dyr, (6*)

 1  01.10.07  Nordland  Brønnøy  Tispe  10 kg
   2  19.01.08  Nordland  Saltdal  Hann  15 kg
   3  12.02.08  Nordland  Gildeskål  Hann  15,5 kg

Region 8 (pdf, 1,6 MB)
Kvote 32, (29**)

 1  29.11.07  Finnmark  Alta  Tispe  9,7 kg
   2  03.01.08  Troms  Nordreisa  Hann  12 kg
   3  07.01.08  Finnmark  Porsanger     13 kg, - påkjørt av bil
   4  12.01.08  Troms  Nordreisa  Tispe  11 kg
   5  17.01.08  Troms  Kvæmangen  Tispe  12,5 kg
   6  19.01.08  Finnmark  Alta  Hann  16,9 kg


Totalt


28 dyr felt (lisensfellingsperioden varer til og med 15/2-08)

* hunndyrkvote
** Kvote fordelt med 20 dyr i Troms og 12 dyr i Finnmark. Hunndyrkvote på 2 dyr Troms (sone A), ingen hunndyrkvote fastsatt i Finnmark.

Region 2 har fattet vedtak på at det ikke skal åpnes for lisensfelling av jerv i region 2. Rovviltnemnda i region 4 har ikke fattet vedtak om lisensfelling.

Oversikt over kvote for lisensfelling av jerv og felte jerv tidligere år:

År 

Kvote

Felt

2006/07

91

40

2005/06

68

39

2004/05

60

21

2003/04

49

30

2002/03

42

28

2001/02

50

23

2000/01

44

31

1999/00

48

23

1998/99

41

12

1997/98

25

9

1996/97

13

11

1995/96

13

7

1994/95

13

8

1993/94

11

4


Kontaktpersoner:

Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
Susanne Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 18.02.2008

Kontakt