Foreløpig resultat av kartlegging av ulv i Osdalen i Hedmark


Oppdatert: 26.10.2007
Merkingen av en ulv i Osdalen i Hedmark har gitt viktig informasjon om ulvens arealbruk. Kartleggingen vil fortsette utover vinteren. 
 Osdalsparet 13 okt 2007
  Kartet viser hannens arealbruk pr. 13. oktober.
Direktoratet for naturforvaltning gjennomførte våren 2007 en merking av hannulven i
Osdalsparets revir i Hedmark (deler av Rendalen, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner). Merkingen ble gjennomført 21. mars. Hensikten med merkingen var å kartlegge ulveparets arealbruk, ettersom paret har delvis tilhold utenfor det vedtatte forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Radiosenderen har fungert etter hensikten, og leverer fortsatt data. Kartet viser hannens arealbruk i perioden fram til 13 oktober.

Sannsynlig yngling
Det er foreløpig ikke verifisert at paret har ynglet i 2007. Likevel regnes det for vesentlig mer sannsynlig at en yngling har skjedd, enn at det fortsatt skal være bare et par i dette området.

Det er lite sau på utmarksbeite i området, og kun tre sauer er registrert tatt av ulv innenfor reviret denne sommeren. 

Datainnsamling fortsetter
Kartleggingen av parets arealbruk vil fortsette framover, også på sporsnø for å få verifisert om en yngling har skjedd.

Spørsmålet om eventuelle ytterligere forvaltningstiltak i området vil bli vurdert i løpet av vinteren. 

 

Kontaktpersoner:

  • Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00
  • Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00
  • Susanne Hanssen, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 26.10.2007

Kontakt