19-23 ulver i Norge vinteren 2006-2007


Oppdatert: 05.11.2007
Det ble registrert mellom 136 og 169 ulver i Skandinavia i løpet av vintersesongen 2006-2007. Av disse var 19-23 ulver helnorske.  Det ble påvist èn yngling i 2006 på norsk side av grensen, viser statusrapport fra Skandulv.
Ulv Langedragulv - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars GangåsÈn norsk yngling i 2006
Vinteren 2006-2007 ble det i Norge registrert totalt 19-23 ulver, hvorav 10-12 av individene var fordelt på 2 helnorske familiegrupper, Julussa og Kynna. Det ble dokumentert yngling i Kynna reviret. I tillegg ble det registrert 19-25 ulver som hadde tilhold både i Sverige og Norge.
Skandulvs statusrapport fra registreringen vinteren 2005-2006 viste en bestand på 15-17 helnorske ulver.

Ulvebestanden i Skandinavia og Finland
Det ble registrert minimum 136 og maksimalt 169 ulver vinteren 2006-2007 i Skandinavia. Av disse var det 85-100 ulver fra 17 familiegrupper, og 14-15 revirmarkerende par. Totalt 16 valpekull ble registrert i 2006 i Norge og Sverige. Av de 136-169 registrerte ulvene totalt i Skandinavia, var minst 8 døde i løpet av vintersesongen.  

I finland ble 38 familiegrupper med totalt 206 ulver påvist vinteren 2006-2007. 9 flokker hadde tilhold på tvers av finsk-russisk riksgrense, mens de resterende 29 flokkene med til sammen 165 ulver holdt til innenfor landets grenser. De fleste flokkene var konsentrert til østre og sentrale deler av Finland.

Innvandret ulv fra finsk-russisk bestand vinteren 2007
Vinteren 2006-2007 viste DNA-analyser at
en ulv innvandret fra Finland/Russland tilKart over innsamlede ekskrementer av innvandret ulv - Copyright: Viltskadesenter- Länsstyrelsen i Dalarne- Skandulv
kjernen av den skandinaviske ulvestammen. Det er den første ulven som har innvandret siden 1990. 

Genetisk kartlegging har vist at dagens skandinaviske ulvebestand  er delvis preget av innavl. For at populasjonen skal overleve er bestanden avhengig av innvandring for å redusere skadelige effekter av innavl. Det kan derfor ha betydning for bestanden at dette individet overlever og får etablere seg som reproduserende i sør-skandinavia.


 

Kontaktpersoner

Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00
Susanne Hanssen, tlf. 73 58 05 00

 

Oppdatert: 05.11.2007

Kontakt