Ny utredning om store rovdyr i Sverige


Oppdatert: 05.12.2007
Åke Pettersson har i dag overlevert sin utredning "Rovdjuren och deras förvaltning" SOU 2007:89 om Sveriges store rovdyr til miljöminister Andreas Carlgren i Sverige.
I januar 2006 ble det besluttet at en ny, uavhengig utredning om rovviltpolitikken i Sverige skulle sammenstilles. Blant annet ønsket en å få belyst spørsmål om effekten av rovdyrstammenes utvikling, utvikling av interessekonflikter og forvaltningens organisering i forhold til å oppfylle de nasjonale målene for artene bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn.

Åke Pettersson fikk oppdraget som uavhengig utreder og har i dag levert sin utredning "Rovdjuren och deras förvaltning" SOU 2007:89 til miljöminister Andreas Carlgren i Sverige.

Oppdatert: 05.12.2007

Kontakt