Søknadsfrist for støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak er 15. januar


Oppdatert: 20.12.2007
Direktoratet har lagt til rette for et elektronisk søknadssenter som skal benyttes ved søknad om støtte til forebyggende tiltak. Du finner det elektroniske søknadssenteret på www.rovviltportalen.no (til høyre på sidene). Søknad om konfliktdempende tiltak sendes som før inn på papir. Søknadsfristen er 15. januar.
Forebyggende og konfliktdempende tiltak
Rovviltnemnda i hver region har utarbeidet retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak. For mer informasjon om hvilke tiltak som kan iverksettes og som støttes, ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.Direktoratet har fastsatt 4 standarder ved søknad om tilskudd. Disse standardene skal følges ved søknad om tilskudd til følgende tiltak:

Elektronisk søknad om støtte til forebyggende tiltak
Direktoratet har lagt til rette for et elektronisk søknadssenter som skal benyttes ved søknad om støtte til forebyggende tiltak. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravet til søknad. I en overgangsperiode kan man også sende inn søknad på papir. Søknad om konfliktdempende tiltak sendes som før inn på papir til Fylkesmannen. Søknadsfristen er 15. januar.

Oppdatert: 20.12.2007

Kontakt