Regjeringen vil satse mer på å dempe rovviltkonflikten


Oppdatert: 23.01.2008
Regjeringen vil øke innsatsen for å redusere tap av husdyr og tamrein til rovvilt. Dette kom fram på dagens pressekonferanse hvor miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen gav uttrykk for regjerningens satsinger. Les pressemeldingen fra Miljøverndepartementet.  

Oppdatert: 23.01.2008

Kontakt