Jaktkvoter for gaupe fastsatt for hele landet


Oppdatert: 13.02.2008
I dag starter kvotejakta på gaupe og jakta varer fram til og med 31. mars.  Det er nå fastsatt jaktkvoter innenfor alle forvaltningsregioner, med unntak av region 1 hvor det er kvotefri jakt.

Gaupe på skogssti - Copyright: Lars Gangås
Gaupe på skogssti. Fotograf: Lars Gangås

Økning av gaupebestanden i hele landet
Gaupebestanden i Norge har økt de siste årene, og i 2007 ble det registrert 74 ynglinger av gaupe på landsbasis. Dette tilsvarer en beregnet minimum totalbestand på 409-439 dyr. Gaupebestanden er i dag over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger.

I region 1-6 er det den regionale rovviltnemnda som har myndighet og som fastsetter kvote for jakt på gaupe. I region 7 og 8 er det Direktoratet for naturforvaltning som har fattet vedtak om jakt på gaupe. Det åpnes for jakt i alle de åtte rovviltregionene i landet.

Det kan felles totalt 87 gauper i region 2-8, med en hunndyr begrensning på 45 dyr. I region 1 er det åpnet for kvotefri jakt. I 2007 ble totalt 58 gauper felt ved ordinær jakt.


Kvoter for de ulike rovviltregionene:

 Region                 

 Kvote            

Hunndyrbegrensning       
på kvoten ** 

Totalt felt-  
hunndyr (X)

 Region 1*

 *

 *

  

 Region 2

22

7

 

 Region 3

9

4

9 (5)

 Region 4

7

3

 

 Region 5
 tilleggsvedtak

11

6

 

 Region 6

34

21

 

 Region 7 
 tillegg til vedtak

4

3

 

 Region 8

7

5

 

Totalt

 94

49

 

*) Kvotefri jakt i hele regionen
**) Gjelder hunndyr ett år eller eldre

 

Kontaktpersoner:

Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 13.02.2008

Kontakt