Rovviltnemnda i Hedmark åpner for fortsatt kvotejakt på gaupe


Oppdatert: 08.02.2008
Rovviltnemnda i region 5 øker hunndyrkvoten og åpner for fortsatt kvotejakt på 2 dyr til sammen i region 1 og 5. Ett dyr beholdes som restkvote.
Rovviltnemnda fastholder totalkvoten på 11 dyr, men åpner for fortsatt kvotejakt på 2 dyr til sammen i region 1 og 5. Ett dyr beholdes som restkvote og fordeles etter 1. mars, forutsatt at hunndyrkvoten ikke er fylt . Hunndyrkvoten økes til 6 dyr, og det er felt 4 hunndyr så langt.  Kvotejakta på gaupe settes i gang igjen fra lørdag 9. februar 2008.   

Oppdatert: 08.02.2008

Kontakt