DNA-analyser påviste innvandrerulv i Norge


Oppdatert: 11.02.2008
En ulv som befant seg i Hedmark i januar 2007, var en innvandrer fra øst og stammer fra den finsk/russiske ulvepopulasjonen. Det viser nye genetiske analyser. Direktoratet for naturforvaltning bruker slike DNA-analyser for å få mer kunnskap om bestandene av ulv, jerv og bjørn.

Ulv Åke Aronson  - Copyright: Åke Aronson
Illustrasjonsfoto. Fotograf:Åke Aronson


Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, og pågående forskningsprogrammer, samles det inn genetiske prøver av de store rovdyrene våre. Det er spesielt ekskrement- og hårprøver som brukes til å skaffe viktig kunnskap om ulv, jerv og bjørn. Gjennom DNA-analyser sikres informasjon om blant annet individer, innvandring og utvandring, slektskap, dødelighet og også bestandsstørrelser. Metodene som benyttes er felles for Sverige og Norge.


Ulv av finsk/russisk opprinnelse i Hedmark i januar 2007
Universitetet i Uppsala, evolusjonsbiologisk senter, rapporterer at ekskrementprøversamlet inn i januar 2007 viser at det befant seg en ulv med opprinnelse fra den finsk/russiske ulvepopulasjonen i Hedmark.

Denne ulven var en hann, som befant seg rett sør for Åsta i Åmot kommune i Hedmark den 10. januar 2007. Ytterligere én innvandringsulv ble påvist i 2007 gjennom forskningsprosjektet Skandulv. Denne befant seg i Norrbotten i Sverige på det tidspunktet da Statens naturoppsyn sporet innvandreren ved Åsta.

Stor betydning for bestanden
Slike innvandrende ulver kan ha stor betydning for skandinaviske ulvebestanden der individene er nært beslektet med hverandre. Nye gener kan bidra til å redusere de negative konsekvenser av innavl.

Videre forsknings- og overvåkningsarbeid vil avdekke om disse innvandrerne etablerer seg i Sør-Skandinavia, og dermed blir verdifulle individer for ulvebestanden som helhet.

En ulv påvist på Sørlandet
På Sørlandet er det samlet flere prøver fra ulv som er påvist i samme område i februar-mars 2007.

Alle prøvene stammer fra samme individ. Dette er en hann fra den skandinaviske ulvepopulasjonen.


Kontaktperson:

Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

 

Oppdatert: 11.02.2008

Kontakt