Ekstraordinære uttak av jerv i region 8 -Troms og Finnmark


Oppdatert: 29.02.2008
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har vedtatt å iverksette ekstraordinære uttak av inntil 8 jerv i aktuelle områder i Troms og Finnmark for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.
Lisensfelling for å regulere bestanden av jerv
Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målsettingen som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at hensynet til bestanden kommer i fare. 

I 2007 var det omfattende jerveskader på sau og rein i flere områder i Troms og Finnmark. Den regionale rovviltnemnda tildelte i år en lisensfellingskvote for regionen på totalt 32 dyr, av disse var det en hunndyrkvote på 29 dyr. Pr 15. februar 2008 er det felt/belastet 6 dyr av denne kvoten, hvorav 3 i Finnmark fylke og 3 i Troms fylke. Målsettingen er at felling av jerv gjennom lisensfelling skal være tilstrekkelig til å regulere bestanden og redusere skadene på sau og rein.

Ekstraordinære uttak fram til 15. mars 
Direktoratet har vurdert uttaket som er gjort gjennom lisensfelling ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i de ulike områdene, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv.

Direktoratet konstaterer at lisensfellingen ikke har gitt det ønskede resultat i enkelte områder innenfor region 8 og vurderer det som nødvendig å gjennomføre ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren 2008. Dette gjennomføres i noen prioriterte områder med kroniske skader på sau og rein.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fattet et vedtak om ekstraordinært uttak av inntil 8 jerv i noen avgrensede områder i Troms og Finnmark.

Fortløpende oversikt over uttak av jerv i henhold til vedtak av 15. februar:

Nr    Dato for uttak     Fylke Kommune    Kjønn     Merknader    
1  17.02.08 Finnmark     Porsanger Hann  
2  18.02.08 Finnmark Porsanger Hann  
3  20.02.08 Finnmark Kautokeino Tispe  
4  21.02.08 Finnmark Kautokeino Tispe  
5  22.02.08 Troms Lenvik Tispe  
6  23.02.08 Troms Målselv Tispe  
7  29.02.08 Troms Skånland Hann  


Kontaktpersoner
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 29.02.2008

Kontakt