Totalt 28 jerv felt i løpet av lisensfellingperioden


Oppdatert: 20.02.2008
Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og ble avsluttet på fredag 15. februar. Totalt ble det felt 28 dyr.
Nedgang i antall felte jerv
Årets fellingsresultat er lavere enn de siste års fellinger. I fjor ble det felt 40 jerver på lisensfelling, i 2005/2006 ble det felt 39 dyr.

- "Det er nok flere årsaker til at det er felt færre jerver i år sammenliknet med de to foregående år, sier Morten Kjørstad, seniorrådgiver ved Direktoratet for naturforvaltning. Det har denne vinteren vært svært ustabile værforhold spesielt fra Dovre og nordover, og det er grunn til å tro at dette har hatt betydning for fellingsresultatet".

Kjørstad forteller at tilbakemeldinger direktoratet har fått kan tyde på at færre jegere har vært aktive og at det er brukt mindre tid på lisensfelling denne sesongen, på grunn av at forholdene har vanskeliggjort noen av jaktformene som benyttes på jerv. Sporingsjakt og åtejakt er de to vanligste jaktformene i dag, og påvirkes i stor grad av værforholdene. Båsfangst av jerv påvirkes i mindre grad, men denne jaktformen har foreløpig ikke noe stort omfang på landsbasis.

-"En annen årsak kan være at det er felt et betydelig antall jerv i enkelte deler av landet de senere år, noe som vil gi seg utslag i at det er færre dyr tilbake å jakte på, forteller Kjørstad. I deler av landet er det ingen lang tradisjon for jakt på jerv som også kan være en forklaring i noen områder, men generelt sett synes det som om interessen for jakten er økende”.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fastsatt til 39 årlige ynglinger. I perioden 2005-2007 ble det registrert henholdsvis 62, 57 og 51 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir et beregnet bestandsestimat på 362 voksne individer. 

Oversikt over lisensfelling av jerv i de ulike rovviltregionene
Bestandsmålene innenfor hver region er oppnådd. Vedtakene om lisensfelling av jerv er derfor fastsatt av rovviltnemndene i hver forvaltningsregion (klikk på region for å få opp vedtak om lisensfelling)

 Region                           

Nr    

Dato felt

Fylke                     Kommune     Kjønn   Merknader                                                  

Region 1 (pdf, 27 kB)
Kvote 4 dyr (4*)

           

Region 3 (pdf, 62 kB)
Kvote 8 dyr, (5*)

 1  21.08.07  Oppland  Lesja  Tispe Felt ved skadefelling, belastes kvoten da denne ble felt etter at vedtak om lisensfelling var fattet
 

 2

 11.11.07  Oppland  Vågå  Tispe   8,9 kg
   3  20.01.08  Oppland  Ringebu  Hann  13,5
   4  22.01.08  Oppland  Nord-Fron  Hann  16,5 kg
   5  11.02.08  Oppland  Skjåk  Hann  13,5 kg

Region 5 (pdf, 5 MB)
Kvote 10 dyr, (6*)

 1  18.09.07  Hedmark  Folldal  Hann  Påkjørt av bil
   2  25.11.07  Hedmark  Rendalen  Hann  13,5 kg
   3  20.12.07  Hedmark  Tynset  Hann  13,8 kg
   4  24.01.08  Hedmark  Folldal  Hann  13,4 kg
   5  05.02.08  Hedmark  Folldal  Hann  13,2 kg
   6  16.02.08  Hedmark  Rendalen  Hann  Ettersøk

Region 6 (pdf, 16 kB)
Kvote 30 dyr (12*)

 1  04.10.07

 Møre og Romsdal

 Surnadal  Hann  14 kg
   2  18.10.07  Sør-Trøndelag  Oppdal  Hann  15 kg

 

 3  05.11.07  Møre og Romsdal  Surnadal  Tispe

 11,7 kg

    4  17.11.07  Møre og Romsdal  Sunndal  Tispe  9,8 kg
   5  12.01.08  Møre og Romsdal  Nesset  Hann  14,6 kg
   6  12.01.08  Møre og Romsdal  Rindal

 Tispe

 10 kg
   7  05.02.08  Nord-Trøndelag  Snåsa  Tispe  Felt på skadefelling, 9 kg
   8  10.02.08  Sør-Trøndelag Midtre Gauldal  Hann  14,5 kg

Region 7 (pdf, 118 kB)
Kvote 10 dyr, (6*)

 1  01.10.07  Nordland  Brønnøy  Tispe  10 kg
   2  19.01.08  Nordland  Saltdal  Hann  15 kg
   3  12.02.08  Nordland  Gildeskål  Hann  15,5 kg

Region 8 (pdf, 1,6 MB)
Kvote 32, (29**)

 1  29.11.07  Finnmark  Alta  Tispe  9,7 kg
   2  03.01.08  Troms  Nordreisa  Hann  12 kg
   3  07.01.08  Finnmark  Porsanger     13 kg, - påkjørt av bil
   4  12.01.08  Troms  Nordreisa  Tispe  11 kg
   5  17.01.08  Troms  Kvæmangen  Tispe  12,5 kg
   6  19.01.08  Finnmark  Alta  Hann  16,9 kg


Totalt


28 dyr felt

* hunndyrkvote
** Kvote fordelt med 20 dyr i Troms og 12 dyr i Finnmark. Hunndyrkvote på 2 dyr Troms (sone A), ingen hunndyrkvote fastsatt i Finnmark.

Oversikt over kvote for lisensfelling av jerv og felte jerv tidligere år:

År 

Kvote

Felt

2006/07

91

40

2005/06

68

39

2004/05

60

21

2003/04

49

30

2002/03

42

28

2001/02

50

23

2000/01

44

31

1999/00

48

23

1998/99

41

12

1997/98

25

9

1996/97

13

11

1995/96

13

7

1994/95

13

8

1993/94

11

4


Ekstraordinære uttak i region 8 - Troms og Finnmark
Direktoratet har åpnet for ekstraordinære uttak av inntill 8 jerv innenfor region 8 Troms og Finnmark. I 2007 var det omfattende jerveskader på sau og rein i flere områder i Troms og Finnmark. Den regionale rovviltnemnda tildelte i år en lisensfellingskvote for regionen på totalt 32 dyr, av disse var det en hunndyrkvote på 29 dyr. Etter endt lisensfellingsperiode er det felt 6 dyr av denne kvoten, hvorav 3 i Finnmark fylke og 3 i Troms fylke. 


Kontaktpersoner:

Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00, mob 977 30 830
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 20.02.2008

Kontakt