Kvotejakta på gaupe i Nordland er avsluttet


Oppdatert: 25.02.2008
I natt ble en gaupe felt i Saltdal i Nordland. Kvota på 4 dyr er dermed fylt og jakta avsluttet.

Direktoratet åpnet for kvotejakt på 4 gauper i Nordland i år med bakgrunn i økte gaupeskader på sau fra beitesesongen 2006 til beitesesongen 2007.

Følgende dyr ble felt under kvotejakta i 2008:

1. februar - Evenes, hunn (11 kg - unge)
6. februar - Hemnes, hann (23 kg, voksen)
6. februar - Tjeldsund (påkjørt gaupe belastet kvoten, unge)
22. februar - Saltdal, hann (11,8 kg - unge)

Oppdatert: 25.02.2008

Kontakt