Direktoratet utvider perioden for uttak av jerv i region 6


Oppdatert: 25.03.2008
Direktoratet fattet vedtak den 27. februar om ekstraordinært uttak av inntil 8 jerver i region 6. I Møre og Romsdal ble det tatt ut 2 dyr. Nå utvider direktoratet vedtakets virketid til og med 13. april 2008 for fellingsområdene innenfor fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. Inntil 6 jerver kan felles.

Ekstraordinære uttak i Nord- og Sør-Trøndelag fram til 13. april 
Direktoratet har vurdert uttaket som er gjort gjennom lisensfelling ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i de ulike områdene, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv.

I Møre og Romsdal ble det gitt tillatelse til felling av 2 dyr. Ett dyr ble tatt ut i Stordal kommune og ett dyr tatt ut i Nesset kommune den 9. mars. 

Direktoratet har vurdert situasjonen og utvider vedtakets virketid til å gjelde fram til og med 13. april 2008 for fellingsområdene innenfor fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. Inntil 6 jerver kan felles.

Kontaktperson:

Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00, mob 977 30 830

Oppdatert: 25.03.2008

Kontakt